Od 3. októbra 2016 nás nájdete na ulici Aurel Vlaicu, 102-106, Satu Mare.

...

Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili!

...

Zúčastnili sme sa s 500 účastníkmi z 22 krajín, ktorí chcú nadviazať nové vzťahy.

...

Kontakt

Adresa: 440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumunsko
telefón: + 40 261 - 711511
e-mail: metamob@metamob.ro

spoločnosť

Automatizovaný preklad

English English